Naltreksonin nenänsisäinen käyttö on turvallista, tutkimus on osoittanut

Yritys “ Opiant Pharmaceuticals Inc. ” on hiljattain julkistanut ensimmäisen vaiheen tulokset tutkimuksessaan. PREP_ONT on ilmoitettu olevan turvallinen ja tehokas alkoholiriippuvuuden hoidossa yleensä terveillä potilailla (lyhenne PREP_ONT tarkoittaa naltreksonia, jota annetaan nenänsisäisesti).

”Opiant” on hiljattain tehnyt sopimuksen ”Renaissance” -yrityksen kanssa toisen vaiheen tutkimuksen aloittamisesta naltreksonin nenänsisäisen käytön parantamiseksi.

Opiantin edustajaa koskevan lehdistötiedotteen mukaan havaittiin rohkaisevia muutoksia naltreksonin intranasaalisen käytön yhteydessä yhdessä Intravailin kanssa. Erityisen jännittävää oli Intravailin kyky vähentää maksimipitoisuuden saavuttamista plasmassa. Tämä tosiasia viittaa lääkkeen korkeampaan tehokkuuteen. Ylimääräisten kliinisten kokeiden jälkeen naltreksonin (joka on helpompaa toimittaa) käyttöä nenänsisäisesti suositellaan alkoholismin hoidon uusimiseksi.

Intravailin vaikutus PREP_ONT: n farmakokineettisiin ominaisuuksiin selvitettiin avoimen neljän jakson tutkimuksen aikana, joka tehtiin edustavassa näytteessä neljätoista yleensä tervettä vapaaehtoista, joiden ikä oli 18 - 55. Yhdelläkään potilaalla ei ollut nenän poikkeavuuksia. Tutkimuksen osanottajat saivat neljä hoitoa naltreksonilla fou-aikana r annosjaksot.

Todettiin, että PREP_ONT yhdessä Intravailin kanssa antaa kolme kertaa korkeamman plasmakonsentraation kolminkertaiseksi lyhyemmässä ajassa (keskimääräinen mediaaniaika oli kymmenen minuuttia kolmenkymmenen sijasta).

Suun kautta otetun naltreksonin (50 mg: n annos) imeytyminen oli hitaampaa kuin nenänsisäisesti tai laskimonsisäisesti annettaessa. Vaikka PREP_ONT Intravailin kanssa oli osoittanut lyhyemmän ajan saavuttaa maksimaalisen plasmakonsentraation kuin edes IV-injektio.

Tutkimuksessa ei havaittu haitallisia vaikutuksia.

Kuvaten tutkimustuloksia tri Malcolm (Yale School of Medicine) korosti potentiaalisia etuja intranasaalisen PREP_ONT: n kliinisessä käytössä yhdessä Intravailin kanssa. Jälkimmäinen valmiste tehostaa ehdottomasti naltreksonin vaikutusta, mikä voi johtaa uuden kehitykseen

Katso myös

Katso myös