Ostaa Januvia ilman reseptiä

Januvia

Januvia

Januvia-tabletteja määrätään aikuispotilaille glykemian hallintaan tyypin II diabeteksen hoidossa mono-, kaksois- tai kolmoishoitona. Suositellaan insuliinin lisäksi sokeritasapainon hallintaan. Lue lisää Januviasta, kliinisistä ominaisuuksista ja sovelluksen ominaisuuksista, lue ohjeet.

Yhdiste

Vaikuttava aine : sitagliptiini;

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattihydraattia, joka vastaa 25 mg, 50 mg tai 100 mg sitagliptiinia.

Apuaineet : mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaatti, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, natriumstearyylifumaraatti.

Tabletin kuori : kra Opadry® II -kangas on vaaleanpunainen tai vaalea beige tai beige.

Käyttöaiheet

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla aikuispotilailla Januvia on tarkoitettu parantamaan glukoositasapainoa:

monoterapiana:

  • kun potilaan tilaa ei saada riittävästi hallintaan pelkällä ruokavaliolla ja liikunnalla ja kun metformiinia ei voida käyttää vasta-aiheen tai intoleranssin vuoksi;

suun kautta otettavana kaksoishoitona yhdessä seuraavien kanssa:

  • metformiini, kun ruokavalio ja liikunta yhdessä metformiinin kanssa eivät takaa riittävää glukoositasapainoa;
  • sulfonyyliurea, kun ruokavalio ja liikunta yhdessä sulfonyyliurean suurimman siedetyn annoksen kanssa eivät yksinään takaa riittävää glukoositasapainoa ja kun metformiinia ei voida käyttää vasta-aiheen tai intoleranssin vuoksi;
  • peroksisomiproliferaattorin aktivaattorireseptorin gamma (PPARy) -agonisti (eli tiatsolidiinidioni), kun PPARy-agonisti on sopiva ja kun ruokavalio ja liikunta yhdistettynä PPARy-agonistin yksinään eivät tarjoa riittävää glukoositasapainoa;

kolmoishoitona suun kautta yhdessä seuraavien kanssa:

  • sulfonyyliurea ja metformiini, kun ruokavalio ja liikunta Januvia Suomi yhdistettynä kaksoishoitoon näillä lääkkeillä eivät takaa riittävää glukoositasapainoa;
  • PPAR&g-agonisti Amma; ja metformiinia, kun PPARy-agonisti on sopiva ja kun ruokavalio Januvia hinta ja liikunta yhdistettynä kaksoishoitoon näillä lääkkeillä eivät takaa riittävää glukoositasapainoa.

Januvia on tarkoitettu myös insuliinin lisäaineeksi (metformiinin kanssa tai ilman), kun ruokavalio ja liikunta yhdessä vakaan insuliiniannoksen kanssa eivät takaa riittävää glukoositasapainoa.

Käyttötapa

On suositeltavaa ottaa Januvia-lääkettä 100 mg:n annoksella kerran päivässä monoterapiana tai yhdessä metformiinin ja/tai PPARγ-agonistin (esimerkiksi tiatsolidiinidionin) kanssa.

Kun Januviaa annetaan yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa, pienemmän sulfonyyliurean tai insuliinin annoksen uskotaan vähentävän hypoglykemian riskiä.

Jos potilas unohtaa ottaa annoksen, annos tulee ottaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun potilas muistaa unohdetun annoksen. Ei voida hyväksyä kaksinkertaista Januvia-annosta samana päivänä.

Januvia voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Koska annos riippuu munuaisten toiminnasta, on suositeltavaa arvioida munuaisten toiminta ennen lääkkeen aloittamista ja ajoittain hoidon aikana.

Potilaiden, joilla on lievä munuaisten vajaatoiminta (glomerulussuodatusnopeus [GFR] ≥60 - <90 ml/min), ei tarvitse muuttaa Januvian annosta.

Potilaiden, joilla on kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (GFR ≥45 - <60 ml/min), halpa Januvia ei tarvitse Januvia ostaa muuttaa Januvian annosta.

Potilaille, joilla on kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (GFR ≥30 - <45 ml/min), Januvia-annos on 50 mg kerran vuorokaudessa.

Potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR ≥15-<30 ml/min) tai loppuvaiheen munuaissairaus (GFR <15 ml/min), mukaan lukien hemodialyysi- tai peritoneaalidialyysihoitoa vaativat potilaat, Januvia-annos on 25 mg kerran vuorokaudessa. .

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Januvian annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Lääkkeen käyttöä potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, ei ole tutkittu, joten varovaisuutta on noudatettava.

Iäkkäät potilaat

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille.

Lapset

Lääkkeen tehoa ja turvallisuutta alle 18-vuotiailla potilailla ei ole tutkittu riittävästi, joten tämän ikäryhmän potilaita ei tule määrätä.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys lääkkeen komponenteille.
  • Diabetes mellitus tyyppi 1.
  • Diabeettinen ketoasidoosi.

Julkaisumuoto

14 tablettia läpipainopakkauksessa. 2 läpipainopakkausta pahvilaatikossa.

Varastointiolosuhteet

Pitää valolta suojatussa paikassa enintään 30 °C:n lämpötilassa.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Valmistaja

Sarjan julkaisemisesta vastaava valmistaja :

Merck Sharp ja Dome B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Alankomaat.

Koko syklin valmistaja :

Merck Sharp & Dome Limited, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE23 3JU, UK.